×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน

การเลือกประเภทของ ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สมควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไปวงจรของประตูเหล็กราคาประตูม้วน ที่ใช้ทั่วไปแยกออกเป็น 2 ระบบ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในไทย ) พร้อมกับ EIA (NTSC) ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ลักษณะ CCIR เป็นลักษณะกฏเกณฑ์ทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นระบบเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำเป็นต้องเป็นลักษณะ CCIRความจุของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า สัดส่วนชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

แสง ( Illumination ) สรรพคุณของเครื่องมือสำหรับรับภาพ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนนั้น ไม่ใช่มีผลกระทบเฉพาะเจาะจงต่อความว่องไวที่มีต่อแสงไฟอย่างเดียว อย่างไรก็ตามยังมีผลกระทบต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณภาพ ของภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นกับความเข้มของแสงสว่างที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนโดยปกติ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ประเภท CCD สามารถแยกแยะตามสรรพคุณของรัศมีได้ 3 ระดับ คือ

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในธุรกิจสามัญ ต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในกิจการสวัสดิภาพสูงจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในการงานพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxรูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) โดยทั่วไป ประตูเหล็กราคาประตูม้วน จะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของประตูเหล็กราคาประตูม้วนรายตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าหากเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้ร่วมกันผ่านทาง เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) กับจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องจัดเรียงภาพสลับภาพจาก ประตูเหล็กราคาประตูม้วน อันหนึ่งไปยังอีก ประตูเหล็กราคาประตูม้วนตัวหนึ่งนั้น ภาพจะสั่นในแนวยืนบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องมือลำดับภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่กระจ่าง ซึ่งสรรพคุณนี้นับว่าเป็นขั้นแรกของการคัดลักษณะของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นกับการดีไซน์ของแต่ละโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป